Pro průmyslové použití

filtry pro průmysl
Pravděpodobně všechny průmyslové výrobky se v určité fázi výroby setkají s vodou. Průmyslové použití vody zahrnuje operace jako jsou výroba, zpracování, umývání, rozpouštění, chlazení, přeprava výrobků, přímé použití vody do výrobků, či sanitace výrobních zařízení. Některá průmyslová odvětví používají obzvlášť velké množství vody, jedná se např. o potravinářství, pivovary, papírny, chemičky, ropné rafinérie a zpracovatele kovů.

Procesní voda

Procesní voda představuje společný název pro vodu, která není klasifikována jako voda pitná a která se používá ve spojení s technickými zařízeními a procesy ve výrobních podnicích, teplárnách, elektrárnách a institucích. Procesní voda musí projít dokonalejší úpravou, jako např. změkčováním a demineralizací.

Voda pro komerční účely

 Komerční oblast použití vody je důležitá, protože bez ní by nebylo možné provozovat žádné restaurační provozy. Kromě restaurací je komerční použití vody spjato s její dodávkou i pro hotely, motely, úřady, věznice, armádní instituce, atd.

Voda pro kotle

 Problémy s tvorbou usazenin, korozí, častým odluhováním a vysokou spotřebou korekčních chemikálií můžete minimalizovat úpravnou vody. Správnou úpravou vody zajistíte dlouhou životnost vaší technologie a lepší hospodárnost provozu. 

Voda pro dálkové vytápění

Nejčastějším problémem soustav dálkového vytápění jsou koroze, netěsnosti a biologické oživení. Tyto problémy způsobuje ve vodě rozpuštěný kyslík, minerální soli a přítomnost mechanických nečistot. S optimálně upravenou vodou získáte bezporuchový a ekonomicky hospodárný provoz systému dálkového vytápění.

Voda jako ingredience

Voda z vodáren, která se  používá přímo do výrobků, často vyžaduje další úpravu, aby byla zajištěna optimální kvalita, trvanlivost a vzhled výrobků.

Oplachová voda

Oplachovou vodu požívá mnoho průmyslových odvětví. Tyto procesní vody se používají např. v oborech výroby a zpracování plochého skla, potravinářství, mikroelektroniky a v průmyslu povrchových úprav. 

Chladicí voda

Největší potřeba úpravy vody je u otevřených cirkulačních chladicích systémů s chladicími věžemi a odpařovacími kondenzátory. Úprava vody se zaměřuje na separaci usazujících se suspendovaných látek, stabilizaci inkrustujících tvrdých minerálů, ochranu proti korozi a biologickému oživení. Správná úprava chladicí vody zajistí dlouhou životnost vašeho systému a zároveň lepší ekonomiku provozu.

Voda pro zvlhčování vzduchu

Velké rozdíly ve vlhkosti způsobují poškození materiálů a objektů. Suchý vzduch negativně ovlivňuje osobní pohodlí. Tomu je možné předcházet zvýšením vlhkosti přidáváním vodní páry do vzduchu.

Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. nabízí kompletní sortiment vodních filtrů pro průmyslové použití. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu info@c-filter.cz.