Vzduchové filtry

Vzduchový filtr je zařízení složené z vláknitých materiálů, které odstraňuje pevné částice jako prach, pyly, plísně a bakterie ze vzduchu. Vzduchové filtry se vyrábějí v různých tvarech a provedeních. Vzduchové filtry se používají v aplikacích, kde je důležitá kvalita přiváděného vzduchu, zejména při filtraci v budovách, pro čištění vzduchu do motorů a jiných průmyslových strojů.

Nabízíme kompletní sortiment vzduchových filtrů. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu info@c-filter.cz

 

Filtry pro mechanizaci

vzduchové filtryAutomobily, lodní doprava, motocykly, nákladní doprava, stavební a těžební průmysl, zemědělství, železnice

 

vzduchové filtry Filtry pro vzduchotechniku

 

Průmyslová filtrace

Předtím, než je stlačený vzduch v místě odběru k dispozici v nejlepší kvalitě, dostatečném tlaku a množství , musí být dokonale upraven.

Obecně je stlačený vzduch nejprve potřeba zbavit kondenzátu a mechanických nečistot. Nefiltrovaný vzduch poškozuje pneumatické nářadí a stroje, kdy hrozí koroze, výplach maziva a také mechanické zadírání obsaženými nečistotami. Všemu lze však předejít používáním filtrů.

Použití filtrů nejen že prodlouží životnost Vašeho pneumatické nářadí a strojů a ušetří náklady na jejich údržbu, ale také chrání i zdraví Vašich zaměstnanců a životní prostředí.

Stupně čistoty od běžného továrního vzduchu až k čistému vzduchu pro potravinářskou a lékařskou techniku.

Tlaková ztráta by měla být pravidelně kontrolována a filtrační vložky vyměňovány v souladu s doporučením výrobce nebo když tlaková ztráta zapříčiní nadměrnou spotřebu energie.