Palivové filtry

palivové filtryPalivové filtry se používají pro mechanizaci - automobily, lodní doprava, motocykly, nákladní doprava, stavební a těžební průmysl, zemědělství, železnice.
Právě palivovým filtrům vděčí dnešní karburátory, vstřikovací čerpadla a vstřikovače paliva svým  špičkovým výkonům. Základním předpokladem bezproblémové jízdy je čisté palivo. Čisté palivo filltrované palivovýmy filtry, bez nečistot a rzi, je naprosto nezbytné pro hladký a efektivní provoz dnešní mechanizace. Palivo je dopravováno z nádrže, přes palivový filtr a palivové čerpadlo přímo do vstřikovacího zařízení, příp. do karburátoru.
Význam palivového filtru jako poslední linie obrany proti znečištění je zcela jasný.
Nečistoty obsažené v palivu vedou, zvláště u moderních vstřikovacích zařízení, ke zvýšenému opotřebení. V nejhorším případě může dojít k úplnému selhání vstřikovací soustavy a tím k zastavení mechanizace. Opotřebení vstřikovací soustavy, resp. karburátoru má za následek výrazně zvýšenou spotřebu paliva a snížený výkon motoru. Použití správného palivového filtru je tedy naprosto zásadní.vložky palivových filtrů

Palivové vložky ( elementy)

Palivové filtrační vložky jsou montovány v tělese, které je zabudováno na motoru. Při výměně palivového filtru se vyměňuje pouze filtrační vložka.

Spin-on filtry

Spin-on filtry tvoří celek z tělesa palivového filtru a filtrační vložky, mají vestavěné těsnění. Vyměňují se vcelku při provádění údržby  Některé spin-on filtry mají šroubový ventil pro vypouštění vody.
V případě použití dvoustupňové filtrace v mechanizaci je vše navrženo tak, aby se zabránilo náhodné výměně primárního a sekundárního spin-on filtru.

In-line filtry

Tyto filtry se montují do palivového potrubí. Těleso a filtrační vložka tvoří jednu jednotku, která se při provádění údržby vyměňuje
Inline filtry existují ve dvou provedeních:In-line filtry2In-line filtry

  • plastové
  • kovové

 

Nabízíme kompletní sortiment palivových filtrů pro mechanizaci. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu info@c-filter.cz