Filtrační materiály

Filtační materály se používají pro předfiltraci i hlavní filtraci ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Vyrábí se z několika typů umělých i přírodních materiálů.

Přírodní vlákno - Médium z přírodních vláken je vhodné pro filtraci hrubých prachových částic. Materiál se používá především v potravinářství a lékařství.

papirove filtryPolyuretan - Médium je vysoce odolné proti vlhkosti a plně regenerovatelné. Materiál se používá jako předfiltr nebo první  stupeň filtrace do klimatizačních a větracích jednotek.

Papír - Médium se skládá z buničiny, vlákniny z měkkého dřeva i z tvrdého dřeva a dalších minerálních látek.

Skelné vlákno – Médium se skládá z elastických, kroucených neuspořádaně poskládaných skelných vláken, která jsou v místě styku fixována speciálním plastem. Pro lepší vázání a odlučování částic je médium nasyceno prostředkem pro vázání prachu. Materiál se používá jako předfiltr v klimatizačních a větracích jednotkách, především pro záchyt hrubých prachových  částic v průmyslu, skladovacích a výrobních halách. Dále se materiál používá  pro záchyt přestřiků barev, jako tzv. podlahové filtry ve stříkacích boxech.

Syntetické vlákno - Médium se skládá z neuspořádaně poskládaných netkaných zkroucených syntetických vláken (polyester) rozdílné tloušťky, která jsou zpevněna umělým pojivem v některých případech i tepelně do pevného a stabilního filtračního rouna. Materiál se používá jako předfiltr nebo první  stupeň filtrace do klimatizačních a větracích jednotek. Používá se také na filtraci hrubých prachových částic.

 

 

Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. nabízí kompletní sortiment filtračních médií. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu info@c-filter.cz