Automatické filtry ( samočisticí)

průmyslové filtry2Čištění filtrační vložky se provádí automaticky, podle typu filtru buď kontinuálně nebo krátkodobě na základě pokynu k provedení proplachu od řídící jednotky filtru. Proplach může být vlastním médiem, cizím médiem nebo pomocí stlačeného vzduchu.
Filtry se používají při filtraci mazacího oleje např. u dieselmotorů, řezného oleje nebo emulze voda – olej u obráběcích strojů, vody v chladících okruzích, pro zasněžování, pro filtraci říční vody.

 

Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. nabízí kompletní sortiment automatických filtrů. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu info@c-filter.cz.