Textilní průmysl

Textilní průmysl patří mezi základní a tradiční odvětví průmyslu, která mají v českých zemích velkou tradici. Textilní průmysl je odvětví ekonomiky, které zahrnuje všechna zařízení sloužící k výrobě textilií a oděvů průmyslovým způsobem. Výroba textilií probíhá obvykle v několika stupních, každý stupeň představuje uzavřený celek se zvláštní strukturou. Textilní průmysl se dá z tohoto hlediska rozdělit na podniky nebo provozy s různým zaměřením, například:

Textilní průmysl

  • výrobu přízí
  • zušlechťování příze (barvení příze atd)
  • výrobu textilií
  • zušlechťování textilií
  • textilní konfekci

 

Podobně jako v předchozím příkladu dřevařského průmyslu, tak i v textilním spočívá význam filtrace hlavně v podobě čistění odpadních vod. Najde se zde ale i filtrace viskózy, celulózy a příprava lázní na praní vláken. Technologie čištění odpadních vod produkovaných v textilním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy, bělící přípravky, mechanické nečistoty. Princip čištění je velmi podobný, rovněž spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentaci nebo flotaci a následné filtraci a odvodnění na kalolisu. Předčištěná voda je i zde následně vypouštěna do splaškové kanalizace.